• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Làm thế nào để tôi có thể tham gia?

Đăng ký tài khoản Axi Select

Nạp tiền vào tài khoản với số tiền tối thiểu là $500

Đặt ít nhất 20 giao dịch khác nhau và đạt điểm Edge ít nhất là 50
Vốn tối thiểu phải là 500 USD.

Chương trình Axi Select chỉ dành cho khách hàng của AxiTrader Limited. CFD có nguy cơ thua lỗ đầu tư cao. Trong các giao dịch của chúng tôi với bạn, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đối tác chính cho tất cả các vị trí của bạn. Nội dung này không có sẵn cho cư dân Úc, New Zealand, EU và Vương quốc Anh. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Các khoản phí khác có thể được áp dụng và điều khoản và điều kiện (T&Cs) áp dụng.

Làm thế nào để tham gia Khách hàng hiện tại

Nếu bạn là một nhà giao dịch Axi Select hiện ở giai đoạn Seed, bạn sẽ tự động được tham gia vào chương trình khuyến mãi này.

Một vài điều cần biết

Ai có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi này?

Tất cả các nhà giao dịch Axi Select hiện có và mới tại giai đoạn Seed đều có đủ điều kiện tham gia.

Khi nào lợi nhuận sẽ được ghi nhận vào tài khoản của tôi?

Lợi nhuận sẽ được ghi nhận vào tài khoản của bạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Có phí phát sinh thêm nào không?

Tham gia vào chương trình khuyến mãi là miễn phí.

Sau ngày 31 tháng 8 năm 2024, điều gì sẽ xảy ra?

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ không còn khả dụng ở giai đoạn Seed, theo quy định của chương trình Axi Select.

Các giai đoạn đánh giá Axi Select – Cách hoạt động

Ở giai đoạn Seed, bạn cần có tối thiểu $500 vốn chủ sở hữu vào tài khoản giao dịch Axi Select của bạn. Axi sẽ đưa vào $5000 vào tài khoản phân bổ của bạn.